เปิดการแข่งขันหมากล้อม เอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขันหมากล้อม เอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่าง 27-29 ต.ค. นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่าง 27-29 ตุลาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักกีฬาจากกว่า 50 สถาบัน และจาก 8 ประเทศในเอเชีย ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซียเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไชนีสไทเป และประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน โดยการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม 3 คน ประเภทบุคคลหญิง ประเภททีมพัฒนา และประเภทดาวรุ่ง ส่วนการแข่งขัน เอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2010 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล และประเภททีม
สำหรับกีฬาหมากล้อม หรือ โกะ (GO) นับเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นมีการพัฒนาโดยเฉพาะด้านจิตใจ รวมทั้งเป็นการฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นเกมกีฬาที่ใกล้เคียงกับการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ว่ากลยุทธ์ที่แท้จริงจะต้องไม่ยึดติดกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ แต่ต้องพร้อมเปิดกว้างเรียนรู้สรรพสิ่งรอบตัวด้วยจิตใจที่เบิกบาน เป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญา ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เป็นอย่างดี กีฬาหมากล้อมมีการเล่นและเป็นที่นิยมในประเทศจีนมานานกว่า 3,000 ปี โดยในประเทศไทยแม้จะมีการเล่นไม่นาน แต่ปัจจุบันมีนักกีฬากว่า 2 ล้านคน
 
27 ตุลาคม 2553 , 21:47 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่