กรมสรรพากรพร้อมดูแลผู้ประสบอุทกภัยด้านภาษี รวมทั้งค่าลดหย่อนแก่ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  
    อธิบดีกรมสรรพากรยืนยันความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุทกภัย โดยการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี รวมถึงการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่บริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมชี้ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีส่วนดีแฝงอยู่เสมอ
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงการดูแลด้านภาษีสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดขณะนี้ว่า ได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือระยะเวลาที่ประสบภัย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละราย เริ่มจากการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีให้ตามระยะเวลาและความเสียหาย ซึ่งผู้ประสบภัยที่ไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องจ่ายภาษี ทั้งสามารถนำรายจ่ายในการซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ทางกรมสรรพากรจะดูแลด้านข้อกฎหมายเป็นพิเศษสำหรับผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับการหักค่าลดหย่อนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่า การเกิดอุทกภัยได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ทั้งระดับบุคคลและส่วนรวม แต่หากมองในแง่ดีจะพบว่าท่ามกลางวิกฤติย่อมมีโอกาส เช่น หลังน้ำลดจะต้องมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งการก่อสร้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค อาคารบ้านเรือน รวมทั้งการบริการซ่อมยานพาหนะที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งล้วนทำให้เกิดกระแสการเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น
 
27 ตุลาคม 2553 , 21:48 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่