รองอธิบดีกรมรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5

  
     รองอธิบดีกรมรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ศึกษาดูงานที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เน้นย้ำทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวร่วมกัน
นายเยี่ยน ซ่างจื้อ รองอธิบดีกรมรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีพลตำรวจโทชัยยะ ศิริอำพันธุ์กุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการตำรวจภูธร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เชื่อมโยงข้อมูล โดยรองอธิบดีกรมรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลยูนนานกล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้จะทำให้งานตำรวจของมณฑลยูนนานและตำรวจภูธรภาค 5ได้เชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง การต่อต้านการก่อการร้าย ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามที่เคยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้เมื่อหลายปีก่อน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า การมาเยือนของคณะจากมณฑลยูนนานในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ภาค 5 กับจีนมีพรมแดนใกล้กัน ทั้งปัญหายาเสพติด แรงงานเถื่อนและการก่อการร้ายซึ่งเป็นกระแสโลก ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดไปดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่มณฑลยูนนานด้วย
 
28 ตุลาคม 2553 , 15:02 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่