ขอเชิญ สมัครขอรับทุนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

  
     ขอเชิญองค์กร หรือผู้ที่มีคุณสมบัติ สมัครขอรับ“ทุนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposals) อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อสมัครขอรับทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation ประจำปี 2554 ซึ่งทุนดังกล่าว เป็นความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริการที่มอบให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม กองทุนดังกล่าวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ที่ผ่านมามีโครงการในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนทุนดังกล่าว รวมถึงงานบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับทุนเมื่อปี พ.ศ. 2548 และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบทอดวัฒธรรมอาข่า” บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย ได้รับทุนสูงสุดในกลุ่มโครงการจากประเทศเอเชียตะวันออกที่ได้รับทุนในปีนี้ โดยโครงการที่เสนอต้องเกี่ยวกับ สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม วัตถุทางวัฒนธรรมหรือการรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม หรือ การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในรูปแบบต่างๆ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนและส่งข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษไปที่ bangkokpd@state.gov ปิดรับใบสมัครวันที่ 12 ธันวาคม นี้ ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://bangkok.usembassy.gov/afcp2011.html หรือ http://chiangmai.usconsulate.gov/programs_and_events/2010/cmamfund.html และสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนดังกล่าวและโครงการในประเทศไทยที่เคยได้รับทุนได้ที่ http://exchanges.state.gov/afcp/
 
30 ตุลาคม 2553 , 13:42 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่