ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงต้นฤดูหนาว

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน มีฝนฟ้าคะนองระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะเริ่มหนาวเย็น เป็นช่วงต้นฤดูหนาว
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหเนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ เดือน พฤศจิกายน 2553 ลักษณะทั่วไป เป็นช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ เป็นระยะๆ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง ขะมีหมอกหนาบางพื้นที่ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยตอนเช้า อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส เทือกเขายอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทำความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
30 ตุลาคม 2553 , 13:46 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่