เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมพร้อมให้ความอบอุ่นแก่สัตว์รับฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมพร้อมให้ความอบอุ่นแก่สัตว์รับฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน ทั้งติดตั้งสปอตไลท์ บุคอกด้วยฟาง และก่อไฟผิง
นายศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำสื่อมวลชนเข้าชมการเตรียมพร้อมรับลมหนาว ซึ่งจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้จะมีฤดูหนาวยาวนานและหนาวที่สุดในรอบ 30 ปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้จัดมาตรการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ โดยติดตั้งหลอดไฟสำหรับกก ให้ความอบอุ่น ติดตั้งสปอตไลท์ ติดตั้งสแลนและบุพลาสติกใสป้องกันลม กล่องไม้สำหรับการซ่อนตัวจากลมหนาว กระสอบให้สำหรับสัตว์จำพวกลิง ฟางสำหรับกวางและสัตว์เท้ากีบ นอกจากนี้ยังได้ก่อไฟให้สัตว์ใหญ่ผิงบรรเทาความหนาวเย็น
ฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าจะมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดโปรแกรม ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู 1 สวน ในราคา 1,499 บาท พร้อมพักฟรี 1 คืน ในโรงแรมที่ร่วมโครงการ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
 
31 ตุลาคม 2553 , 14:26 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่