9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9

  
     9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9 ที่ฝั่งแม่น้ำปิง ตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่
นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง( ประกอบด้วย อบต.สันผีเสื้อ อบต.เหมืองแก้ว อบต.ดอนแก้ว เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลท่าวังตาล เทศบาลตำบลป่าแดดและเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนามีกิจกรรมหลากหลายทั้งการประกวดโคมลอย การประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ ประกวดดนตรีพื้นเมืองการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน จาก 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ไม่มีงานลอยกระทงเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น หลังจากพิธีเปิดงานในวันที่ 19 พฤศจิกายนแล้ว ทั้ง 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในพื้นที่ด้วย
สำหรับการจัดงานประเพณียี่เป็งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้จัดเป็นปีที่สองแล้ว หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานจำนวนมาก
 
31 ตุลาคม 2553 , 15:08 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่