จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว หมอกควันและไฟป่า

  
     จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว หมอกควันและไฟป่า โดยประกาศเป็นวาระจังหวัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าปีนี้จะมีอากาศหนาวที่สุดในรอบ 30 ปี จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ถือเอาปัญหาภัยหนาว หมอกควันและไฟป่าเป็นวาระจังหวัด ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป โดยใช้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ มีการเตรียมการระดับอำเภอและท้องถิ่น เพื่อบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน เตรียมรับสถานการณ์และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
ที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดอากาศเริ่มเย็นลง มีลมหนาวพัดมาเป็นระยะ ประชาชนเริ่มก่อไฟผิง ขณะที่ตามยอดดอยและชนบท อากาศหนาวเย็น โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ เดือน พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ เป็นระยะๆ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง ขะมีหมอกหนาบางพื้นที่ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยตอนเช้า อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส เทือกเขายอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ข้อควรระวัง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทำความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
31 ตุลาคม 2553 , 16:14 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่