ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

  
     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้บังคับการคนเดิมย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยพลตำรวจตรีสมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่คนเก่า ต้อไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และพลตำรวจตรีสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่มารับหน้าที่แทน
พลตำรวจตรีสมหมาย กองวิสัยสุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อบ้านเมือง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง และพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ขณะที่พลตำรวจตรีสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ได้กล่าวแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และพร้อมรับใช้บ้านเกิด สำหรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ เป็นชาวอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เคยปฏิบัติหน้าที่ในหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
1 พฤศจิกายน 2553 , 15:24 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่