ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเตรียมให้สถาบันอุดมศึกษาสำรวจความเหมาะสม
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการไปมากแล้ว โดยมีความล่าช้าในการดำเนินการร้อยละ 4.9 หรือประมาณ 36 วัน จากเดิมล่าช้ากว่า 40 วัน ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และชลประทาน มาพูดคุยเพื่อเตรียมการรองรับ และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 อย่างแน่นอน
ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ภายใต้งบประมาณ 5 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการก่อสร้าง เพื่อความคุ้มค่า เหมาะสม เพื่อสามารถรองรับการดำเนินงานเต็มรูปแบบในอนาคต เพื่อให้ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่รองรับตลาดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โดยหยิบยกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นตัวเปรียบเทียบ โดยคาดว่าศูนย์ประชุมดังกล่าวจะเปิดใช้ได้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2555
 
1 พฤศจิกายน 2553 , 16:48 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่