สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ท่ามกลางพันธมิตรร่วมงานจำนวนมาก
นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีบูชาพระภูมิเจ้าที่ โดยนางจินตนา สิงห์สุรเมธ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะข้าราชการและบุคลากรร่วมประกอบพิธี ช่วงสายมีพิธีสงฆ์และเลี้ยงเพลพระ มีหน่วยงานต่าง ๆร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น นิทรรศการประวัติของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 งานในหน้าที่รับผิดชอบและผลงานโดดเด่นที่ปรากฏแก่สาธารณชนและการแสดงจากศิลปินพื้นเมืองตลอดทั้งวัน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เกิดจากโครงการขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำหรับภาคเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 เรียกชื่อสมัยนั้น ว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน และ ในปี พ.ศ. 2540 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" และได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดตัวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26กันยายน 2543 ในนาม "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ " จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลงานที่โดดเด่นในพื้นที่เช่น การบูรณาการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลก การรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือ งานพระราชพิธีต่างๆ และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอความต้องการจากประชาชนสู่การปฏิบัติของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
 
2 พฤศจิกายน 2553 , 15:28 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่