กรมประชาสัมพันธ์ใช้แผนพระอินทร์ 2 ช่วงเกิดอุทกภัยและฝนตกหนักในภาคใต้

  
     กรมประชาสัมพันธ์ใช้แผนพระอินทร์ 2 บูรณาการทำงานระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 และเขต 6 ประชาสัมพันธ์ช่วงเกิดอุทกภัยและฝนตกหนักในภาคใต้
นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงแผนการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานีและสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ปรับผังรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นอันเดียวกัน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน รายงานสภาพอากาศ การคาดการสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพระอินทร์ 2 โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ และติดตามความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ หากหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ใดที่มีไฟฟ้าดับ ก็จะมีหน่วยงานนอกพื้นที่อุทกภัยออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือบางส่วนที่สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว ก็มีแผนประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู ว่ารัฐบาลได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างไร รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือในพื้นที่ การฟื้นฟูจิตใจ การดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัย เป็นต้น
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลโดยตลอด ขณะเดียวกันขอเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแห่ง เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งสำนักนายกรัฐมนตรีนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่อไป
 
2 พฤศจิกายน 2553 , 16:22 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่