เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  
     ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือระบุ เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยขับเคลื่อนคือการส่งออก อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกร
นายสาธร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยและนายประสพสุข พ่วงสาคร ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจของประเทศและไตรมาสที่ 3 โดยพบว่าขยายตัวในอัตราชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยการส่งออกชะลอตัวโดยเฉพาะสินค้าอิเลกทรอนิกส์ที่มีความต้องการในต่างประเทศลดลง การลงทุนภาคเอกชนชะลอลง เป็นผลจากการลงทุนด้านก่อสร้างที่ลดลงจากฐานสูงในปีก่อน อย่างไรก็ตามปริมาณการจำหน่ายรถยนต์พาณิชย์ยังขยายตัวได้ดี ขณะที่รายได้เกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี ที่แม้จะกระทบแล้งแต่ก็มีราคาสูงขึ้น การจ้างงานยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ส่วนอุตสาหกรรมผลิตหดตัวลงจากปริมาณวัตถุดิบภาคเกษตรลดลงและการผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ที่ชะลอตัว ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลดีจากกิจกรรมของภาครัฐ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงลดลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ขณะที่เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัว
สำหรับการท่องเที่ยวนั้นพบว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหลังเกิดเหตุไม่สงบทางการเมือง ขณะที่งบประมาณภาครัฐปี 2553 แม้จะลดลงจากปีก่อนแต่เมื่อรวมโครงการไทยเข้มแข็งแล้วก็ยังเพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น สะท้อนจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวดี 10 เดือนติดต่อกัน
 
2 พฤศจิกายน 2553 , 16:23 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่