เหตุอุทกภัยส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภาคเหนือ

  
     เหตุอุทกภัยส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้คนไม่อยากเดินทางท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามอากาศที่หนาวเย็นและไม่มีอุทกภัยใหญ่ในภาคเหนือ ก็เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว
นายเฉลิมชาติ นครังกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในเชียงใหม่และภาคเหนือว่า จากภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเสียหาย ประชาชนเลือกใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ และไม่ถือเงินสดในมือ อย่างไรก็ตาม หลังจากน้ำลด จะมีงบประมาณของภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่ต้องปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งภาคธุรกิจก่อสร้างจะได้รับผลดีในระยะต่อไป ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวนั้น น้ำได้ท่วมเสียหายหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องประหยัด ไม่ใช้เงินในการท่องเที่ยวฟุ่มเฟือย แต่ถ้ามองในแง่บวก ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว่าทุกปี ประกอบกับไม่ได้เกิดอุทกภัยรุนแรง สถานที่ท่องเที่ยวยังน่าเที่ยว ก็น่าจะเป็นแรงส่งให้คนตัดสินใจมาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้น
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรเริ่มประชาสัมพันธ์ ก่อนเทศกาลลอยกระทง แต่คงต้องหลังน้ำลด เนื่องจากจะเป็นการสวนกระแสความรู้สึกของผู้ที่กำลังประสบภัยในขณะนี้
 
3 พฤศจิกายน 2553 , 13:38 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่