ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเตรียมจัดสัมมนารับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาท

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเตรียมจัดสัมมนารับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาท เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ
นายประสพสุข พ่วงสาคร ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดสัมมนาเพื่อรับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาท ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเงินบาทและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ให้แก่ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไรให้ได้ภายใต้สถานการณ์บาทแข็ง โดยนางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการด้านการบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การออกร้านของสถาบันการเงินและให้คำปรึกษา โดยผู้เข้ารับฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
 
3 พฤศจิกายน 2553 , 13:39 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่