สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ขณะนี้พื้นที่น่าเป็นห่วงคือ อำเภอจอมทองและพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

  
     นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากโรคไข้เลือดออกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลแต่พบมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2549-24 เมษายน 2549 โดยกลุ่มงานควบคุมโรค พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 32 ราย ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2548 เนื่องจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดเชียงใหม่มักพบการระบาดปีเว้น 2 ปี หรือปีเว้นปี จึงคาดว่าอาจจะเกิดการระบาดมากได้ในปีนี้ สำหรับอำเภอที่มีการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกมีทั้งหมด 20 อำเภอ ซึ่งอำเภอจอมทองพบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด และพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดคือ อำเภอเมือง เพราะเนื่องจากว่ามีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดให้สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ทำการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในทุกครัวเรือน สำหรับ โรคไข้เลือดออกมี 4 ชนิด วิธีสังเกตอาการผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงลอย ปวดหัว ปวดตามกระดูก ข้อต่อ มีจุดเลือดออกตามตัว หลังจากไข้ลดแล้วจะมีเลือดออกตามเหงือก ไรฟัน หากถึงขั้นรุนแรงจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและในสมอง ส่วนอาการผู้ป่วยบางรายมีอาการช็อค ตัวเย็น กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ทำให้เสียชีวิตได้ ******************************
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรรณ-นงนภา สวท.เชียงใหม่