ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งปลายปีหน้า

  
     ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้ง โดยใช้สถานที่เดิมคืออุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่จัดงานปลายปีหน้าถึงต้นปี 2555
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดงานดังกล่าวระยะเวลา 99 วัน ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมฉลองใน 3 วาระสำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปีเดียวกัน โดยจะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ 3 พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร แสดงและสาธิตการลดภาวะโลกร้อนโดยพืชสวนและเกษตรกรรม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยงานดังกล่าวเป็นระดับ A2B1 ได้รับการรับรองจากองค์กร AIPH มีขนาดการจัดงานเล็กกว่าการจัดมหกรรมพืชสวนโลกครั้งที่แล้วภายใต้งบประมาณบริหารจัดการ 838 ล้านบาท
ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการดูแล 2 ชุด คือด้านบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม และด้านการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างและจัดสวน โดยมีคณะทำงานย่อย 10 ชุด ล่าสุด 12 ประเทศตอบรับที่จะเข้าร่วมจัดสวนต่างประเทศในงาน โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานหลัก
 
3 พฤศจิกายน 2553 , 17:35 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่