ปล่อยแถวกำลังสนธิตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าแม่ขนินและป่าแม่ท่าช้าง

  
     นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์และปล่อยแถวกำลังสนธิตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามหลังมีการบุกรุกป่าแม่ขนินและป่าแม่ท่าช้าง
ช่วงสายที่ผ่านมา นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้และปล่อยแถวลาดตระเวนของกำลังสนธิระหว่างตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนประมาณ 150 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจ 5 ประการหลักคือ ลาดตระเวนตรวจสอบป้องกันมิให้มีการบุกรุกป่า ตั้งจุดสกัดคนเข้า-ออกเพื่อป้องกันการบุกรุกป่า ทำลายเส้นทางลำลองมิให้มีการลักลอบเข้าบุกรุกป่า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม และฟื้นฟูสภาพป่า
สำหรับปัญหาการบุกรุกป่าพื้นที่ป่าแม่ขนินและป่าแม่ท่าช้างล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา (4 พ.ย.53) นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ส่วนการดำเนินการในพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการ 2 ส่วนคือ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ และตรวจสอบการบุกรุกป่าทั้งป่าทั้งป่าแม่ขนินและป่าแม่ท่าช้าง พื้นที่ 58,000 ไร่
 
5 พฤศจิกายน 2553 , 12:50 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่