ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ผลกระทบลานีญาจะทำให้ฝนตกมากขึ้น และอุณหภูมิต่ำกว่าทุกปี

  
     นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ หัวหน้ากลุ่มพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยถึง สภาวะอากาศในปัจจุบันว่าได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ลานีญา ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่กลับกันกับเอลนีโญ คืออุณภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลาง และตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าปกติ โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดได้ทุก 2-3 ปี มีเวลานานประมาณ 9-12 เดือน และอาจอยู่ได้นานถึง 2 ปี โยจะมีผลกระทบกับภาคเหนือปริมาณน้ำฝนจะสูงมากกว่าปกติ และอุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้น ฤดูฝนของภาคเหนือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2549 เนื่องจากพายุไซโคลนในอ่าวเบงกอลจะเป็นตัวชักน้ำ ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมชื้นพาเมฆและฝนพัดปกคลุมภาคเหนือ โดยปีนี้คาดว่าภาคเหนือจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงแค่เพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น และฝนตกชุกมากกว่าปกติจนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม-กันยายน คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน 2-3 ลูก ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง หลายพื้นที่ก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนลื่นไถลในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามประชาชนในภาคเหนือควรวางแผนการใช้น้ำและวางแผนการปลูกพืชอย่างเหมาะสม และสามารถติดตามสภาพอากาศ ได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5327-7919 โทรสาร 0-5327-7815 หรือ www.cmmet.com **************************
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ-นงนภา สวท.เชียงใหม่