กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติภายใต้แนวคิดความสุข ความหวังด้วยพลังชุมชน

  
     โรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความสุข ความหวังด้วยพลังชุมชน
โรงพยาบาลสวนปรุงจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ขับเคลื่อนให้ก้าวพ้นผ่านวิกฤติจากสถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมืองเพื่อให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นและบริการประเมินภาวะสุขภาพจิตต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน สำหรับปีนี้กรมสุขภาพจิตได้กำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์คือ ความสุข ความหวังด้วยพลังชุมชน
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามกล่าวว่า ชุมชนมีส่วนสำคัญที่สุดที่จะช่วยเกื้อหนุนให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตดี มีส่วนช่วยเหลือ ทั้งการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของคนในชุมชน ผู้นำและอาสาสมัครสุขภาพจิตในชุมชน นับว่าสำคัญ ที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา ปีนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจจำนวนมาก มีการเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นและอื่น ๆ อีกมากมาย
 
6 พฤศจิกายน 2553 , 16:40 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่