เกษตรกรกว่า 5 แสนรายต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบอุทกภัยอีกนับแสนราย

  
     เกษตรกรกว่า 5 แสนรายต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบอุทกภัยอีกนับแสนราย ล่าสุดสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเพื่อเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่เดือนนี้
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีให้กับหัวหน้าสำนักงานสาขา 17 จังหวัดภาคเหนือ ณโรงแรมศิรินาถการ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิชิต จันทะแจ้ง รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ชี้แจงขั้นตอนการฝึกอบรมเกษตรกรและผู้นำองค์กรเกษตรกร รวมทั้งหลักเกณฑ์การเสนอแผนหรือโครงการขององค์กรเกษตรกร ทั้งนี้จาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ให้สำนักงานนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรจำนวนประมาณ 510,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยประสานกับธนาคาร 4 แห่งคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรนับแสนรายที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยได้เปิดให้สมัครสมาชิกกองทุนฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้รายละไม่เกิน 2 ล้าน 5 แสนบาท โดยกลุ่มแรกจำนวน 8 หมื่นราย จำนวนเงินกว่า 12,000 ล้านบาท และกลุ่มที่สอง 350,000 ราย จำนวนเงินกว่า 55,000 ล้านบาท โดยใช้วิธีตัดดอกทั้งหมด เงินต้นลดเหลือเพียงครึ่งเดียวและยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปถึง 15 ปี
สำหรับเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร้อยละ 30 อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมี 18,200 คน ขณะนี้มีเกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้ว 12,000 คน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีถึงร้อยละ 40
 
6 พฤศจิกายน 2553 , 16:57 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่