มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Book & IT Fair 2010

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Book & IT Fair 2010 ระหว่าง 7-10 พฤศจิกายน 2553 มีการจัดแสดงอุปกรณ์ไอที หนังสือ และสื่อความรู้อย่างหลากหลาย
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็น ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หรือการวิจัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดงาน ราชภัฏเชียงใหม่ Book & IT Fair 2010 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภายในงานจัดให้มีงานแสดงหนังสือและอุปกรณ์ไอที การจัดจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากร้านค้าชั้นนำมากมาย การเสวนากับนักเขียนชื่อดัง พระมหาช่วง ภูรีวฑฒโน (ช.นกน้อย) การประกวดและนำเสนอการสร้าง BANNER ของสำนักวิทยบริการฯ การประกวดและนำเสนอภาพถ่ายหัวข้อ มุมโดนใจในสำนักวิทยบริการฯ การประดิษฐ์หนังสือทำมือ รวมทั้งการออกร้านกาดหมั้วจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
7 พฤศจิกายน 2553 , 22:59 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่