เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดการอบรมเรื่องงานบริการที่เป็นเลิศแก่พนักงาน

  
    เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดการอบรมเรื่องงานบริการที่เป็นเลิศแก่พนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับงานบริการและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ แก่ลูกค้า
เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้จัดการอบบรมพนักงานและทีมงาน ในหัวข้อ งานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับงานบริการ และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ โดยมีอาจารย์ เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นวิทยากรในการอบรม
นาย พชพันธ์ ธุวนลิน รองผู้จัดการทั่วไป เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้ามาเที่ยวชม เชียงใหม่ ซู อคาเรียม จึงต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจทั้งสถานที่และการบริการของ พนักงาน จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ โดยหวังให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้รับความสุข ความอิ่มเอมใจและประทับใจในการเดินทางมาในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับเชียงใหม่ ซู อความเรียม และของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม
 
7 พฤศจิกายน 2553 , 23:01 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่