มหาวิทยาลัยพายัพจัดแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการและตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

  
    คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจัดแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการและตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10 ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 นี้
ผศ.ศุภโชค โกยดุลย์ คณบดีคณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งว่า คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการและตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Idea) เพื่อให้เยาวชนไทยได้คิดผลงานอันจะนำไปสู่วิธีการและแนวคิดใหม่จากจุดเริ่ม ต้นของการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการส่งเสริมมรดก ศิลปะ สื่อ และการสร้างสรรค์ของไทย อีกทั้งยังสนองแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ ระบบเศรษฐกิจไทย
การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการและตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ล้านนา...เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (LANNA CREATIVE ECONOMY) และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ครั้งที่ 10 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพพายัพ โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 7128
 
7 พฤศจิกายน 2553 , 23:02 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่