ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล แม่โจ้คัพ ครั้งที่ 14

  
    ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล แม่โจ้คัพ ครั้งที่ 14 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
ชมรมกอล์ฟแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล แม่โจ้คัพ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา และหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาแม่โจ้ กองทุนการศึกษา การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านของมหาวิทยาลัย ด้านกิจกรรมสาธารณกุศล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภททีมได้แก่ ทีมสถาบันการพลศึกษา รองชนะเลิศประเภททีมได้แก่ ทีมกองบิน41 ชนะเลิศประเภททีมศิษย์เก่าได้แก่ ทีมแม่โจ้รุ่น 53 รองชนะเลิศประเภททีม ศิษย์เก่าได้แก่ ทีมแม่โจ้รุ่น 32ประเภทบุคคล ชนะเลิศ OVERALL LOW GROSS พงษ์สุพรรณ กันทิมา ไฟล์ท A ชนะเลิศ LOW GROSS ประจิม วุธานันท์ ชนะเลิศ LOW NET จรัญ แก้วมูล รองชนะเลิศ นิพนธ์ ปัญฑรส ไฟล์ท B ชนะเลิศ LOW GROSS พงษ์กานต์ ชนะเลิศ LOW NET พเนตร คุ้มกล่ำ รองชนะเลิศ พ.จ.อ.สุวรรณ ดวงวรรณา ไฟล์ท C ชนะเลิศ LOW GROSS สันติ จรัสรุ่งสิริกุล ชนะเลิศ LOW NET ตระกูล สุดีคา รองชนะเลิศ ชวลิต พงษ์พิพัฒน์ ไฟล์ท SENIOR ชนะเลิศ LOW GROSS นอ.สังคม บุญปลอด ชนะเลิศ LOW NET ประสิทธิ ธูปเจริญ รองชนะเลิศ สมศักดิ์ อาศัยจ้าว ไฟล์ท LADY ชนะเลิศ LOW GROSS บูรณี ยาวิชัย ชนะเลิศ LOW NET ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ รองชนะเลิศ ธารจิต คำรินทร์ และรางวัลบู้บี้ วิศิษฐ์ วิศวะโภคา
 
8 พฤศจิกายน 2553 , 11:41 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่