รายงานพิเศษ อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ

  
     รายงานพิเศษ เพื่อต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวและบังคับใช้กฎหมาย ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงมืออบรมความรู้ภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ปีหนึ่ง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเยือน อาชีพตำรวจโดยเฉพาะตำรวจจราจร มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ที่ผ่านมา ตำรวจจราจรหลายคนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงได้เกิดการปล่อยปละละเลย ไม่บังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น ส่งผลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสื่อสารภาอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวได้ ก็สามารถบังคับใช้กฎหมาย แนะนำเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ ล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อบริการนักท่องเที่ยว โดยเชิญหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมาให้ความรู้เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ จะได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเมืองเชียงใหม่
ขณะที่พันตำรวจเอกอนุ เนินหาด ผู้กำกับงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าความรู้ภาษาอังกฤษมีประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร และยังสามารถแนะนำนักท่องเที่ยวให้เข้าใจเส้นทางเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
ขณะที่ดาบตำรวจหญิงนัทนนท์ ทะนันชัย จากงานเปรียบเทียบปรับ งานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนายดาบตำรวจเอกรินทร์ ติ่งเพชร จากสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างความมั่นใจในการทำงานกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
ภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งผลดีอย่างมาก จะช่วยลดอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งยังเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจอย่างยั่งยืน
 
8 พฤศจิกายน 2553 , 15:20 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่