กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดบริการประชาชน

  
     กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดบริการประชาชน ซึ่งไปใช้บริการชำระค่าปรับเฉลี่ยวันละ 150 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
พลตำรวจตรีชัชวาล สุคนธมาน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และพลตำรวจตรีสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ จึงได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย สวยงาม โดยแบ่งชั้นแรกของตัวอาคารเป็นสถานที่ชำระค่าปรับ ขณะที่ชั้นสองของตัวอาคาร เป็นส่วนของนิทรรศการและสำนักงาน เพื่อให้จุดบริการประชาชนมีความทันสมัยสวยงามสมเป็นเมืองท่องเที่ยว ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ
พันตำรวจเอกอนุ เนินหาด ผู้กับการการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในวันหนึ่ง ๆ จะมีผู้มาชำระค่าปรับประมาณวันละ 150 คน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น กระทำผิดกฏจราจรเช่น ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่เป็นต้น การเปิดจุดบริการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอีกทั้งยังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างมีระบบยิ่งขึ้น
ผู้กับการการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการรณรงค์อย่างหนัก พบว่าระยะหลัง การกระทำผิดกฎจราจรในกลุ่มวัยรุ่นลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะตามสถานศึกษาต่าง ๆ บางแห่งได้บังคับใช้กฎจราจร 100% ส่งผลให้ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรตามมา
 
9 พฤศจิกายน 2553 , 11:48 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่