กรมโรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่น้ำปิง เฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมโรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่น้ำปิง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จังหวัดเชียงใหม่
นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร นำกล่าวคำถวายปฏิญญาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในงานรวมพลคนรักแม่น้ำปิง เชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 เดิมชื่อโครงการ รวมใจภักดิ์ รักเจ้าพระยา โดยขยายผลไปยังลุ่มน้ำหลักของประเทศ มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญของประเทศ ทั้งนี้ที่ผ่านมาแม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด แต่จากการสำรวจกลับพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมสร้างปัญหาลงแม่น้ำน้อยกว่าภาคครัวเรือน เนื่องจากมีระบบการบำบัดอย่างดี ขณะที่ครัวเรือนปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำโดยไม่มีการบำบัดก่อน
กิจกรรมรวมพลคนรักแม่ปิงเชียงใหม่ มีการแจกก้อนจุลินทรีย์ให้แก่ทุกคนที่ร่วมงาน เพื่อนำไปทิ้งลงแม่น้ำ คู คลองใกล้บ้าน ปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำ สาระบันเทิงและพิธีมอบรางวัลชุมชนรักแม่ รักษ์แม่น้ำ จำนวน 8 ชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำ
 
9 พฤศจิกายน 2553 , 18:06 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่