สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนทำป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ถูกกฎหมาย

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนร้านอาหาร เครื่องดื่มและผู้ประกอบการจัดทำป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีและมีโทษปรับ 200,000 บาท พบว่าที่ผ่านมามีถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 1
นายพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แถลงว่า ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานที่จำหน่ายทุกชนิดที่แสดงป้ายโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือห้ามอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ป้ายโฆษณาที่ร้านจัดทำเองทั้งป้ายโฆษณาและป้ายแสดงชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และราคาหน้าร้านที่มีเจตนาชักจูงใจให้ผู้อื่นมาดื่ม ส่วนป้ายโฆษณาที่ร้านได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีชื่อร้านและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถกระทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารและข้อความสร้างสรรค์สังคม ต้องมีข้อความคำเตือน และภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเพราะมีโทษปรับถึง 200,000 บาท เพียงต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาบรรดาร้านค้าและสถานประกอบการโดยเฉพาะขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดป้ายชื่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวว่าลักษณะใดเป็นการกระทำผิด ซึ่งจากการออกสำรวจร้านค้า 1,000 แห่ง ปรากฏว่ามีไม่ถึง 10 ร้านที่รู้ว่าเป็นการผิดกฎหมาย
 
11 พฤศจิกายน 2553 , 13:34 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่