แถลงข่าวงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9

  
     9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน นี้
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลท่าวังตาล องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9 ณ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง ท่าน้ำวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สร้างความรัก สามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานลอยกระทงในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
งานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.เทิดไท้รัชกาลที่ 9 จัด ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ณ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง ท่าน้ำวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเนื้อที่กว่า 9 ไร่ กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวที การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน งานดังกล่าวจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สอง โดยคาดว่ามีประชาชนเที่ยวงานจำนวนมาก ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดงานวันที่ 19 พฤศจิกายน แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในพื้นที่ของตนต่อไป
 
12 พฤศจิกายน 2553 , 15:51 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่