โรงพยาบาลเครือรามเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งสุขสู่สังคม

  
    โรงพยาบาลเครือรามเชียงใหม่จัดกิจกรรม เครือรามเชียงใหม่ ส่งสุขสู่สังคม ประจำปี 2553 โดยจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกล
นายแพทย์แสงโรจน์ ประดับแก้ว ประธานโครงการเครือรามเชียงใหม่ ส่งสุขสู่สังคม แถลงว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 นี้ โรงพยาบาลเครือรามเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการจัดกิจกรรมหลายอย่าง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
สำหรับกิจกรรมสำคัญที่เครือรามเชียงใหม่เข้าดำเนินการในวันดังกล่าวประกอบ ด้วย การจัดสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และรอบหมู่บ้าน รวม 12 จุด จัดทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ระบบการจัดเก็บและการบริหารยาที่ถูกต้องแก่บุคลากรประจำสถานีอนามัย และการจัดทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการจากบุคลากรหลายภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เครือรามเชียงใหม่ได้เข้าดำเนินการเบื้องต้นส่วนหนึ่งแล้ว ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สามารถบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสี่แยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการ CSR เครือรามเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี 512-2-15488-2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาพร เลาหพูนรังษี โทรศัพท์ 0-5392-0300 ต่อ 447
 
13 พฤศจิกายน 2553 , 14:52 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่