กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการเงินเดือน 1 วันปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

  
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการเงินเดือน 1 วันปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย เชิญชวนบุคลากรในสังกัดบริจาคเงินเดือนคนละวันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า จากการพูดคุยนอกรอบระหว่างผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดถึงกรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรในสังกัดบริจาคเงินเดือนคนละ 1 วัน ตามโครงการ เงินเดือน 1 วันปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยจะรับบริจาคระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 รวมระยะเวลา 1 เดือน บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว เลขที่ 021-0-05592-8 เพื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะได้รวบรวมไปส่งมอบให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีกว่า 4 พันคน จาก 318 หน่วยทั่วประเทศ คาดว่าจะได้เงินจำนวนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นการแสดงน้ำใจ โดยการบริจาคดังกล่าวไม่ได้บังคับ จะเชิญชวนผู้ที่สมัครใจเท่านั้น
สำหรับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อนอื่นต้องสำรวจพื้นที่ และจะดำเนินมาตรการ 3 ส. คือ สร้างความสุข โดยใช้ศาลาสร้างสุขเคลื่อนที่ ให้ผู้ประสบภัยคลายเครียดด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ บริการต่าง ๆ สร้างรายได้ โดยการฝึกอาชีพ อบรมตามความต้องการของชาวบ้าน และจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต โดยฝึกอาชีพระยะยาว เข้าไปดูแลเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ คนชรา คนไร้ที่พึ่ง โดยจะดำเนินการ 17 จังหวัดที่ประสบภัยภายในเดือนนี้ตามโมเดลที่เคยทดลองใช้ได้ผลดีในจังหวัดนครสวรรค์มาแล้ว
 
14 พฤศจิกายน 2553 , 15:37 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่