บ้านดง หมู่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านตัวอย่าง จัดโครงการธนาคารใบไม้ แก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

  
     บ้านดง หมู่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านตัวอย่าง จัดโครงการธนาคารใบไม้ แก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ล่าสุด สวท.เชียงใหม่ลงพื้นที่จัดเวทีสัญจร
เวทีสัญจรนอกสถานที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึกและร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องธนาคารใบไม้ ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดง หมู่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีนายโชคดี อมรวัฒน์ นายอำเภอไชยปราการและนายคำมูล เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง ร่วมเวที โดยมีนางสาวเดือน อินต๊ะ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งบ้านดง หมู่ 5 เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของอำเภอไชยปราการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการธนาคารใบไม้ให้ชาวบ้านรวบรวมกิ่งไม้ ใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก จำหน่ายให้ชาวบ้านใช้ในการทำการเกษตร ระยะเวลา 1 ปี ได้กำไรจากการขายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 50,000 บาท ขณะเดียวกันยังได้นำเงินที่ได้ไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านดังกล่าวไม่มีการเผาใบไม้ กิ่งไม้ จึงไม่เกิดมลพิษหมอกควัน ประหยัดต้นทุนการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ผลผลิตไม่มีสารพิษ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ชาวบ้านมีรายได้จากการขายใบไม้ ชุมชนสะอาด เกิดความรักสามัคคีในชุมชน
โครงการธนาคารใบไม้ของบ้านดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ยังส่งผลให้หมู่บ้านดังกล่าวชนะเลิศระดับอำเภอและได้อันดับสามของจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปัจจุบันมีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป
 
14 พฤศจิกายน 2553 , 15:38 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่