อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

  
     อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบมัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ
นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงจากโครงสร้างเดิม และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบมัลติมีเดียใส่เข้าไปให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตัวอาคารประกอบด้วย 4 ชั้น ชั้น 1 จะมีห้องฉายภาพยนตร์ด้วยระบบมัลติมีเดีย แนะนำชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อปูพื้นทำความเข้าใจ ชั้นสองเป็นนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ ความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรม ชั้นที่สามเป็นห้องฉายภาพยนตร์ ที่พื้นห้องสามารถหมุนได้ 360 องศา เป็นภาพพยนต์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะทรงแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด ขณะที่ชั้น 4 จะรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับชนเผ่าต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้า เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญคือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 60 พรรษา
สำหรับชนเผ่าในประเทศไทยมีกว่า 30 ชนเผ่า โดยคิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนประชากร ซึ่งอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ที่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย หากเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคาดว่าจะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
 
14 พฤศจิกายน 2553 , 15:38 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่