ตรวจร้านจำหน่ายพลุ ประทัดยักษ์ เพื่อป้องปรามไม่ให้นำออกจำหน่ายช่วงเทศกาลลอยกระทง

  
     นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจร้านจำหน่ายพลุ ประทัดยักษ์ เพื่อป้องปรามไม่ให้นำออกจำหน่ายช่วงเทศกาลลอยกระทง
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยพันตำรวจเอกประจวบ วงศ์สุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร้านค้าส่งดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด เพื่อป้องกันการลักลอบจำหน่ายประทัดยักษ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยปีนี้ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายประทัดยักษ์โดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันจะไม่อนุญาตให้มีแผงลอยตั้งจำหน่ายดอกไม้เพลิง ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาต ก็ต้องจำหน่ายเฉพาะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่าการออกตรวจดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุ โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจตราตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงวันจัดงานประเพณียี่เป็ง โดยประสานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอรถขังผู้ต้องหา กรณีกระทำผิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วประทับใจกลับไป
สำหรับไฮไลท์ของงานลอยกระทงที่เชียงใหม่ปีนี้ มีหลายอย่างที่จัดเตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยว บริเวณรอบคูเมือง และ 5 ประตู 4 แจ่ง รวมทั้งข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดประติมากรรมโคมไฟสวยงาม 9 จุด ปีนี้เป็นปีแรกเช่นกันที่มีการจัดเทศมหาชาติชาดก ขณะที่ขบวนกระทงเล็ก ขบวนกระทงใหญ่ และการแสดงพลุกลางลำน้ำปิง รวมทั้งการประกวดเทพีนพมาศก็เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างตั้งตารอ
 
15 พฤศจิกายน 2553 , 16:04 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่