รายงานพิเศษ บ้านดง หมู่บ้านตัวอย่างแก้ปัญหามลพิษหมอกควันด้วยโครงการธนาคารใบไม้

  
     รายงานพิเศษ :บ้านดง หมู่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านตัวอย่างแก้ปัญหามลพิษหมอกควันด้วยโครงการธนาคารใบไม้
ปัญหามลพิษหมอกควัน ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่จังหวัดแถบภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ต้องหาทางแก้ระยะยาว ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวร้อยละ 70 มาจากการเผาพื้นที่เกษตร การแก้ปัญหาจึงต้องเจาะจงไปที่เกษตรกรมากเป็นพิเศษ วิถีชีวิตของประชาชนภาคเหนือ ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกก็จะเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก การเข้าไปทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยาก เพราะหากให้หยุดเผา แล้วยังไม่มีวิธีกำจัดวัชพืชที่ดี ก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหา
ที่บ้านดง หมู่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายคำมูล เมืองใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นับว่าประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน จัดโครงการธนาคารใบไม้ โดยให้ชาวบ้านเก็บรวบรวมใบไม้ทั้งหมดมาขายกระสอบละ 5 บาทเพื่อทำปุ๋ยหมัก ชาวบ้านก็ซื้อปุ๋ยนั้นไปใช้ในการเกษตร ผู้ใหญ่บ้านทำให้เห็นว่าแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลดีเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี ชาวบ้านเห็นผลดังนั้นจึงร่วมใจกัน ได้ทั้งผลผลิตดีที่ปลอดสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ไร้มลพิษหมอกควัน สุขภาพโดยรวมดีขึ้น หมู่บ้านสะอาด ชาวบ้านได้เงินจากการขายขยะใบไม้กิ่งไม้ไร้ค่า เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
ขณะที่นายชุ่ม แสงสุข ,นางจันทร์สม ยาพรหม หรือแม้แต่แม่อุ๊ยคำ ชาวบ้านในชุมชนต่างกล่าวยอมรับว่า เดิมไม่เคยคิดว่าจะแก้ปัญหามลพิษหมอกควันได้เช่นนี้ โครงการธนาคารใบไม้ ส่งผลดีกับชุมชน กำไรจากการขายปุ๋ย สามารถนำมาใช้ในสาธารณะประโยชน์ ชาวบ้านรัก สามัคคีอย่างไม่เคยมีมาก่อน เกิดความร่วมมือในชุมชนอย่างมาก
เช่นเดียวกับนายโชคดี อมรวัฒน์ นายอำเภอไชยปราการ ที่กล่าวยอมรับว่า การแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน จะไม่สามารถสำเร็จได้ หน่วยงานราชการเป็นเพียงพี่เลี้ยงเท่านั้น การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากชาวบ้านเอง
โครงการธนาคารใบไม้ดำเนินการมาระยะเวลาประมาณสองปี ปัจจุบันได้กำไรจากการขายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 50,000 บาท ไม่นับรวมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ไม่ต้องเรี่ยไรจากประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านดงชนะเลิศระดับอำเภอและได้อันดับสามของจังหวัดในการเป็นหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปัจจุบันมีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานบ่อยครั้ง
 
16 พฤศจิกายน 2553 , 12:17 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่