อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เมืองมหัศจรรย์น้ำซาวรู

  
     อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เมืองมหัศจรรย์น้ำซาวรู แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกาดเมืองผี อากาศเย็นสบายตลอดปี
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 120 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับที่ราบลุ่ม ประชากรมีอาชีพทำการเกษตร มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีชาวเขาและชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปี และประวัติศาสตร์อันยาวนานนี่เอง ไชยปราการจึงเป็นเมืองที่น่าเข้าไปเยือน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หรือผู้ที่รักธรรมชาติ จนกระทั่งมีคำขวัญประจำอำเภอว่า พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำตับเต่า เมืองเก่าไชยปราการ มีอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ไชยปราการยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์น้ำซาวรู หรือเมืองที่มีตาน้ำผุดจากอุโมงค์ใต้ภิภพ มากที่สุดของประเทศหรือกล่าวได้ว่ามากที่สุดในโลกมีถึง 20 รูด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนายโชคดี อมรวัฒน์ นายอำเภอไชยปราการ เล่าว่า แต่ละรูน้ำมีตำนานเรื่องเล่า โดยรูน้ำที่กำลังปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดคือรูพญานาค ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำรูที่ผุดนั้นมาจากถ้ำพญานาค ที่ดังกล่าวยังมีต้นตะเคียนอายุกว่าสองร้อยปีที่ล้มตาย โดยทางอำเภอได้อนุรักษ์ไว้ด้วยการสร้างหลังคาครอบเพื่อป้องกันการผุพัง และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะฤดูร้อน
นอกจากน้ำซาวรูแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวกาดเมืองผี ที่คล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ มีความอุดมสมบูรณ์ของแท่งหินอายุนับล้านปี เป็นบริเวณกว้าง นอกจากนั้นยังมีป่าพันปีที่อุดมไปด้วยต้นไม้ดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์ที่ชวนให้ไปค้นหา และยังมีสระมรกตสระน้ำจืดตามธรรมชาติที่สวยงาม ไชยปราการมีชนเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่ เช่น มูเซอ ลีซอ ปาเกอะญอ ไทยใหญ่และชาวพื้นเมือง เป็นดินแดนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งฝึกทหารของจีนที่บ้านทับเงาะ ยังมีกองบัญชาการอยู่จนทุกวันนี้ เมื่อสงครามยุติทหารเหล่านั้นก็ตั้งรกราก ที่นั่นมีวัฒนธรรมประเพณีจีน ยูนนาน มีอาหารจีนยูนนานนักท่องเที่ยวได้ชิมด้วย
 
16 พฤศจิกายน 2553 , 15:00 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่