วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงละครประจำปี 2553

  
    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงละครประจำปี 2553 เริ่มรอบปฐมทัศน์ 19 พฤศจิกายน 2553 โดยการแสดงรอบปกติมีทั้งรอบนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2553
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ แจ้งว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการแสดงละครประจำปี 2553 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ถนนสุริวงศ์ ซอย 5 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และหารายได้สนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยมีรายการแสดงประกอบด้วย การแสดงเบิกโรง ชุดประเลง การแสดงละครล้านนาเรื่อง เจ้าสุวัตต์-นางบัวคำ การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง พระบรมศาสดาปารมี และการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรต์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ทศกัณฐ์ยกรบ
กำหนดการแสดงรอบปฐมทัศน์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.00 น. บัตรราคา 300.00 บาท ทุกที่นั่ง รอบนักเรียน-นักศึกษา จัดแสดงวันที่ 23-26, 29-30 พฤศจิกายน และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. บัตรราคา 60.00 บาท และรอบประชาชนทั่วไป จัดแสดงวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. บัตรราคา 150.00 และ 200.00 บาท ทั้งนี้ สำหรับสถานศึกษาใดที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-1597, 0-5328-3561-2 หรือ โทร 08-9634-0772 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cdacm.bpi.ac.th
 
16 พฤศจิกายน 2553 , 22:34 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่