จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลอย่างสมพระเกียรติ

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารสวัสดิสโมสร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้ประดับประดาบ้านเมือง และร่วมจัดพิธีถวายราชสดุดีโดยพร้อมเพรียงกัน พระราชพิธีฉัตรมงคลรัชกาลปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงกระทำพระราชิพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นอันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จึงถือว่าวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นมงคลสมัย พสกนิสัย ของพระองค์ ต่างพร้อมใจ กันความรัก และ ความรักจงรักภักดี ต่อพระองค์โดยการจัดพิธีฉลอง วันขึ้นครองราชย์ ของพระองค์ก่อนสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยุ่หัว ยังคงไม่มีพิธีนี้ มีแต่พิธีที่จัดขึ้น เป็นการส่วนตัว โดยขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เพื่อฉลองเครื่องราชูปโภค และ ตำแหน่งซึ่งตนรักษามา และ จัดให้มีขึ้น ในช่วงเดือน 6 กระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำ พิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2393 พระองค์ทรงพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษก เป็นมหามงคลสมัย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศทั้งหลายที่มี พระเจ้าแผ่นดิน ( หรือพระราชินี) ครองประเทศ ย่อมนับถือว่า วันนั้นเป็น วันนักขัตฤกษ์มงคล กาลต่างก็จัดงาน ขึ้นเป็นอนุสรณ์ อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริ ว่าเป็นว่าเป็น การยากที่ จะทรง อธิบายความหมาย ของวันฉัตรมงคลต่อพสกนิกร ของพระองค์ โดยละเอียดได้ จึงทรงโปรด ให้เรียกชื่อ ไปตามเก่ากว่า งานสมโภชเครื่องราชูปโภค แต่ทำให้วันคล้ายวันราชาภิเษก กล่าวคือในวันนั้น (วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 )นิมนต์ พระสงฆ์มาสวดมนต์ รุ่งขึ้นพระสงฆ์ที่ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ในรัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงาน 3 วันวันแรกตรงกับวันที่3 พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลมทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย อุทิศถวายแต่ พระบรมราชบุพการีเป็นพิธีสงฆ์ สดัปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์ แล้ว พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สดัปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุรพการี วันที่ 4 พฤษภาคม เริ่มพระราชพิธี ฉัตรมงคล มีงานเลี้ยงพระและสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ตอนเที่ยง ทหารบก ทหารเรือ ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด ในวันนี้ จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้ที่สร้าง คุณงามความดี แก่ประเทศอีกด้วย
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่