ประชาชนชาวเชียงใหม่ สนใจซื้อแสตมป์ชุดฉลองสิริราชสมบัติจนเกือบหมดในวันแรกที่เปิดจำหน่าย

  
     ที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้เดินทางไปซื้อแสตมป์ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดที่ 1 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดให้จองเป็นวันแรก โดยไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับโควต้าจำหน่ายแสตมป์ดังกล่าวแก่ประชาชนจำนวน 2,100 ชุด ชุดละ 6 ใบ ราคา 18 บาท เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่มารับแสตมป์ต่างต้องการนำไปเก็บเป็นที่ระลึก และส่วนใหญ่เป็นนักสะสมแสตมป์ในจังหวัดเชียงใหม่และสั่งจองทางอินเตอร์เน็ตเกือบทั้งหมด ส่งผลให้มีแสตมป์ชุดนี้เหลือไม่ถึง 100 ชุด และทางไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ต้องจำกัดให้เพียงคนละ 1 ชุดเท่านั้น สำหรับแสตมป์ชุดฉลองสิริราชสมบัติชุดที่ 2 จะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ชุดมี 1 ใบ ในราคาชุดละ 100 บาท
 
, อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่