งานประเพณีเตียวขึ้นดอย มาถึงเชียงใหม่แล้ว ท่ามกลางการจัดขบวนต้อนรับแห่รอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานเพื่อใช้ในการประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพในงานประเพณีเตียวขึ้นดอยที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยน้ำสรงพระราชทานได้มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้มีการอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก และเคลื่อนขบวนไปยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้นได้มีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานรอบเมืองไปยังวัดโลกโมฬีเพื่อประดิษฐาน 6 วัน 6 คืน ระหว่างนั้นมีการสมโภชน้ำสรงพระราชทานทุกวัน โดยเฉพาะในวันที่6 พฤษภาคม พระราชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ จะแสดงพระธรรมเทศนา ในวันที่ 11 พฤษภาคมเวลา 19.30 น.จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปยังลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อประกอบพิธีเตียวขึ้นดอย โดยผู้ร่วมขบวนจะเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพเพื่อนำน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา และจะประกอบพิธีสรงน้ำสรงพระราชทานในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่