เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราว่างงานต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี

  
     เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราว่างงานต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี และมีตลาดส่งออกใหม่ทั้งเอเชีย โอเชียเนีย อาฟริกาและตะวันออกกลาง ทดแทนยุโรปและสหรัฐอเมริกา
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP สองไตรมาสหลังที่สูงขึ้น การนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบสูงขึ้น การว่างงานลดลง เหลือเพียงร้อยละ 0.9 ต่ำที่สุดรอบ 20 ปีของไทย สำหรับตัวเลขที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลักถึงร้อยละ 64 ของ GDP จาก 10 ล้านล้านบาท ขณะที่สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมีเพียงร้อยละ 6 ของ GDP จึงเห็นได้ว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อ GDP มากนัก เนื่องจากภาคการส่งออกยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยอิเลคทรอนิกส์ รถยนต์ สินค้าเกษตร เป็นตัวหลักของการส่งออก ขณะที่เกษตรกรนั้นแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะส่งออกลดลง แต่ก็พบว่าราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกือบทุกภาคส่วนของเกษตรกรดีขึ้น แต่ข้าวไทยก็มีคู่แข่งสำคัญคือเวียดนามที่ขายข้าวราคาถูกกว่า จึงต้องแข่งกันด้วยคุณภาพมากกว่า สำหรับโลกยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นปัจจุบันสินค้าเกษตรนับวันจะมีแนวโน้มรายได้สูงขึ้น ทำอย่างไรจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปวัตถุดิบ ส่งไปถึงผู้บริโภคโดยยังคงรสชาติความอร่อยแบบต้นตำรับ เพราะอาหารไทยเป็นที่นิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวด้วยว่าในอดีตก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ ไทยพึ่งพาตลาดส่งออกไปยังยุโรปร้อยละ 20 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 20 เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างมาก ณ วันนี้ ไทยได้เปลี่ยนตลาดเป้าหมายเป็นเอเชีย โอเชียเนีย อาฟริกา และตะวันออกกลาง ทำให้ลดความเสี่ยงลง ทั้งนี้ขอให้จับตามองเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกาให้ดี เนื่องจากขณะนี้ตัวเลขว่างงานยังสูงมาก แต่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาจากการช่วยเหลือสถาบันการเงินของรัฐบาล หากรัฐบาลหยุดการช่วยเหลืออาจจะมีปัญหาได้อีก แต่เชื่อว่าไทยจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าครั้งที่แล้ว เนื่องจากได้มีตลาดใหม่สำหรับส่งออกแล้ว
 
8 ธันวาคม 2553 , 18:07 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่