ระดมความคิดนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อนำธุรกิจสปาไทยสู่สปาโลก

  
     สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสมาคมสปาทั่วไทย จัดประชุมระดมความคิดพร้อมนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับภูมิปัญญาไทย เพื่อนำธุรกิจสปาไทยให้ก้าวไกลสู่สปาโลก
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ 8 องค์กรหลักของสปาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาไทย สมาคมสปาภูเก็ต สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมสปาสมุย สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย ชมรมสปากระบี่ และชมรมสปาพัทยา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการบริการสปาไทยและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรไทย คัดสรรให้เหลือสถานบริการระดับแนวหน้าอย่างละ 10 รายทั่วประเทศ เข้าร่วมในโครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจสปาไทย โดยการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยกับนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ตามแนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ให้พร้อมที่จะแข่งขันในระดับโลกด้วยอัตลักษณ์ความ เป็นไทย โดยจัดการประชุมซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจ สปาไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพสปาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจสปาไทยในด้านบริการ และด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรไทย โดยการนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการจัดการสมัยใหม่ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับกับกระแสธุรกิจโลก สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเตรียมเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสปาและผู้ ผลิต ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรไทยด้วย IT เป็นช่องทางที่จะส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย ผู้ประกอบการบริการสปา และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรไทยที่สนใจ สามารถเข้าติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ของสมาคม www.ismed.or.th
 
11 ธันวาคม 2553 , 23:17 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่