เกิดฝนหลงฤดูตกที่เชียงใหม่ อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาในระยะต่อไป

  
     เกิดฝนหลงฤดูตกที่เชียงใหม่และบางส่วนของภาคเหนือ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาในระยะต่อไป
เกิดฝนหลงฤดูตกปรอย ๆ ในเชียงใหม่กลางฤดูหนาว ขณะที่ท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่มืดครึ้ม โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศระยะนี้ไว้ว่า ในช่วงวันที่ 10-15 ธันวาคม 2553 คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ มีอากาศหนาวเย็นและจะมีหมอกเพิ่มมากขึ้น จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 11-12 ธันวาคม 2553 จะมีฝนเป็นแห่งๆบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนบนสุดของภาค และในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง2-4 องศาและมีอากาศหนาวเย็นลงไปอีก
สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร : เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ประกอบกับอากาศแห้ง คลุมบริเวณแปลงปลูกพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำจากผิวดินรวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยและไรชนิดต่างๆ นอกจากนี้ควรใช้น้ำอย่าง ประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง
 
12 ธันวาคม 2553 , 15:34 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่