เด็กในสถานพินิจฯเชียงใหม่ ฝากแง่คิดมายังเยาวชนทั่วไป ให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ คิดก่อนกระทำผิด

  
     เด็กในสถานพินิจฯเชียงใหม่ ฝากแง่คิดมายังเยาวชนทั่วไป ให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ คิดก่อนกระทำผิด เพื่อจะได้ไม่เสียอนาคตตลอดไป
เด็ก ๆ ใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ซึ่งอยู่ภายใต้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีจำนวน 630 คน เป็นชาย 586 คน หญิง 44 คน ส่วนใหญ่จะต้องโทษคดีลักทรัพย์ รองลงมาคือยาเสพติด การกระทำผิดทางเพศ และทำร้ายร่างกายตามลำดับ การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุด ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องมาเข้ารับการฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาในทางที่เหมาะสม ลดโอกาสที่จะทำผิดซ้ำอีก และกลับไปอยู่ในสังคมโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง โดยเด็ก ๆ จะได้รับการศึกษาและการฝึกอาชีพไปพร้อม ๆ กันด้วย เด็ก ๆ เหล่านี้ฝากแง่คิดมายังเยาวชนที่คิดจะทำผิดว่า ควรตั้งสติให้ดี คิดก่อนทำ เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ที่หวังดีที่สุดในชีวิต ก่อนจะสายเกินไปและไม่สามารถแก้ไขประวัติชีวิตได้ตลอดไป
อย่างไรก็ตามในความมืดก็ยังมีแสงสว่าง เด็ก ๆ เหล่านี้ยังได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน แม้จะไม่ปกติเหมือนเด็กทั่วไป ปัจจุบันมีเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ไปศึกษาแบบเช้าไปเย็นกลับ ทั้งที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้เข้าไปดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ แก้ไขลดปัญหาเด็กออกจากสถานศึกษากลางคันเป็นศูนย์ นับเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กเหล่านี้อีกทางหนึ่ง
 
13 ธันวาคม 2553 , 17:00 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่