เชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15

  
     เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชนในระดับภูมิภาคอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่าง 15-23 ธันวาคม 2553 โดยมีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศกว่า 2,000 คนเข้าร่วมแข่งขัน
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2553 โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ทำการแข่งขันกีฬา 16 ชนิดประกอบด้วย กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ คาราเต้โด เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เทควันโด ปิงปอง เทนนิส โบว์ลิ่ง วอลเล่ย์บอล และปันจักสีลัต
ในการแข่งขันจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 11 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ บรูไนดารุสลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ติมอร์เลสเต ลาว และไทย ประมาณ 2,000 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชื่อว่าจะเป็นการร่วมกันสร้างเกียรติภูมิแก่ประเทศ และความภาคภูมิใจของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬาให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศให้ยั่งยืนสืบไป
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 15.30 น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ เป็นประธาน ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนพิธีปิดการแข่งขัน จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่นกัน ประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงสามารถร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมทั้งร่วมชม ร่วมเชียร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาได้ตามกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thai2010aug.com
 
14 ธันวาคม 2553 , 15:30 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่