ประชุมผู้ประกอบการและนายจ้าง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

  
     แรงงานต่างด้าวในเชียงใหม่มีกว่า 52,000 คน ล่าสุดจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ประชุมผู้ประกอบการและนายจ้าง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ที่กำลังจะหมดอายุต้นปีหน้า
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การต่ออายุใบอนุญาตทำงานและการเก็บเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจ้าง ตัวแทนสถานประกอบการร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การพิสูจน์สัญชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตลอดจนการขอรับเงินคืน เมื่อแรงงานต่างด้าวส่งเงินครบและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการประชุม 3 รุ่น ทั้งที่ตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอฝาง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน
กรมการจัดหางาน ได้กำหนดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ปี 2554 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติและใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2554 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานปี 2553 จำนวน 52,557 คน สัญชาติพม่า 52,450 คน ลาว 89 คนและกัมพูชา 18 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 5,439 คน ยังเหลือที่ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติอีก 47,118 คน ซึ่งต้องเร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะเป็นผลให้การอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด ไม่สามารถทำงานได้อีกและต้องผลักดันกลับประเทศในระยะต่อไป
 
14 ธันวาคม 2553 , 15:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่