ประชาชนแห่เที่ยวงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นขนัด

  
     ประชาชนแห่เที่ยวงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นขนัด ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ประชาชนแห่เที่ยวงานโครงการหลวงประจำปี 2553 อย่างแน่นขนัด ซึ่งงานดังกล่าวจัดที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคมนี้ โดยนำผลิตผลโครงการหลวงมาแสดงและจำหน่ายราคาประหยัด ซึ่งผลิตภัณฑ์โครงการหลวงได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย อร่อย สะอาด ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในงานยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อประชาชนโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ให้เปลี่ยนการปลูกพืชเสพติด หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ผลเมืองหนาว ทดแทน สร้างรายได้ สมดังคำกล่าว ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก
ในงานโครงการหลวงยังได้จัดช่วงเวลานาทีทอง นำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงมาลดราคา ทุก ๆ ชั่วโมง เป็นการคืนกำไรให้ประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือพืช ผัก ผลไม้ ปลาเทร้าท์รมควัน เห็ดชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะเห็ดพอโตเบโล ที่นำมาลดราคาในงานประชาชนเข้าคิวแย่งซื้อ อีกทั้งกีวี ฟักทอง ข้าวโพดหวาน ผักอบกรอบ ผักผง ไม้ดอก ไม้ประดับ ทั้งชนิดสดและแห้ง ในงานยังมีการสาธิตทำอาหารจากผลผลิตโครงการหลวงและการแข่งขันต่าง ๆ อีกด้วย
 
18 ธันวาคม 2553 , 17:13 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่