มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันวิ่งเศรษฐศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 11

  
     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันวิ่งเศรษฐศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 เสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 นี้
นายศุภโชค โกยดุลย์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งว่า การจัดแข่งขันวิ่งเศรษฐศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ระยะทาง 10 กิโลเมตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 06.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 11 ปี และในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งบริจาคให้กับสาธารณกุศล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
สำหรับในปีนี้ ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับผู้ชนะในรุ่นอายุ 20 – 39 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง 40 – 49 ปี ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 50 -59 ปี ชาย 50 ปีขึ้นไปหญิง และ 60 ปีขึ้นไปชาย ได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่วนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันยังจะได้รับเงินทุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 7128 และ 7129
 
19 ธันวาคม 2553 , 23:50 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่