น้ำมันพืชและน้ำตาลทรายขาดตลาดในเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานผู้ประกอบการ

  
     ปลัดกระทรวงพาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในเชียงใหม่ หลังพบน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชขาดตลาด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานผู้ประกอบการระบายสต็อคน้ำมัน ส่วนน้ำตาลทรายนั้นเหลือโควต้า 190,000 กระสอบจำหน่ายช่วงปีใหม่
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ตลาดธานินทร์และริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขานิ่มซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การติดป้ายแสดงราคา เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าราคาไข่ไก่ในเชียงใหม่เป็นปกติ ขณะที่สินค้าที่น่าเป็นห่วงคือน้ำมันปาล์มและน้ำตาลทราย ที่อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมันปาล์มนั้นได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ประกอบกับภัยแล้งก่อนหน้านี้ส่งผลให้ปาล์มขาดตลาด ขณะที่น้ำตาลทรายนั้นเป็นไปตามภาวะตลาดโลก โดยทั้งไทยและต่างประเทศนำพืชสองชนิดนี้ไปทำพลังงานทดแทน ยิ่งส่งผลกระทบอีกทางหนึ่ง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ระบายสต็อคน้ำมันพืชออกมาให้ประชาชนใช้เพียงพอในช่วงเดือนมกราคมนี้ และคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าน้ำตาลทรายที่เชียงใหม่ขาดตลาด โดยผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าให้เหตุผลว่าผู้ค้าส่งจะนำน้ำตาลออกจำหน่ายภายใน 1-2 วันนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ขอน้ำตาลทรายบริสุทธิในโควต้าล้านกระสอบหรือแสนตันออกวางจำหน่าย ขณะนี้เหลือประมาณ 190,000 กระสอบ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในระยะนี้ได้
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ กำชับ การจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะต้องให้รายละเอียดสินค้าที่บรรจุในทั้งราคา อายุสินค้าแต่ละรายการแสดงให้ชัดเจน สินค้าต้องใหม่และต้องมีอายุนานพอสำหรับบริโภค โดยให้ออกตรวจ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า เป็นระยะ
 
29 ธันวาคม 2553 , 22:22 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่